geeta

নবম অধ্যায় – রাজগুহ্য যোগ Chapter Nine – Raja-Vidya-Raja-Guhya Yog শ্রীভগবানুবাচ ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।  জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।।১।।…

geeta

অষ্টম অধ্যায় – অক্ষরব্রহ্ম যোগ Chapter Eight – Akshar Brahma Yog অর্জুন উবাচ কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মাং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।…

geeta

সপ্তম অধ্যায় – বিজ্ঞান যোগ Chapter Seven– Vigyan Yog শ্রীভগবানুবাচ ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।  অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা  জ্ঞাস্যসি…

geeta

পঞ্চম অধ্যায় – কর্মসন্ন্যাস যোগ Chapter Five – Karma Sanyas Yog অর্জুন উবাচ সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ সংসসি। …

geeta

চতুর্থ অধ্যায়- জ্ঞানযোগ Chapter Four – Gyan Yog শ্রীভগবানুবাচ ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।। বিবস্বান্মবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেহব্রবীৎ।।১।। śhrī bhagavān uvācha…

geeta

দ্বিতীয় অধ্যায় – সাংখ্য যোগ Chapter 2 – Sankhya Yog সঞ্জয় উবাচ তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্। বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।।১।।…

geeta

প্রথম অধ্যায়- অর্জুন বিষাদ-যোগ Chapter One – Arjun Vishad Yog ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পান্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত…